• darkblurbg
    Woondroom Consulting
    Strategische advisering - Public relations - Interim management
  • darkblurbg
    Woondroom consulting
    Masterclasses - Sparring partner - Intervisie

Persoonlijke gegevens

Naam:                                       Rudolf Aleida van Vliet          

Roepnaam:                              Roland

Geboortedatum:                     25 November 1969

Geboorteplaats:                      Susteren

Woonplaats:                            Landgraaf                  

Burgerlijke staat:                    Gehuwd                     

Nationaliteit:                           Nederlands

 

Opleiding

1982 – 1988                           Gymnasium, Coriovallum College te Heerlen

1989 – 1990                           Militaire dienstplicht vervuld

1990 – 1991                           Propedeuse Nederlands recht en vervolgens doctoraal:

1991 – 1994                           Fiscaal recht, Rijksuniversiteit Limburg (RL) te Maastricht

1994 – 1997                           Beroepsopleiding Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

1998                                       International Trustcourse, Jersey

1999 – 2010                           Permanente educatie (postacademisch onderwijs)

 

Ervaring

1994 – 1997                           Belastingadviseur, Ernst & Young Middelburg/Maastricht   

1997 – 1998                           International private banker, F. van Lanschot Luxembourg SA

1999 – 2000                           Bedrijfsfiscalist, Essent NV, Valkenswaard/Waalre

2000 – 2003                           Hoofd fiscale zaken, DELTA NV, Middelburg

2003 – 2006                           Senior concernfiscalist, Connexxion Holding NV, Hilversum

2007 – 2010                           Group tax manager, CFS Holdings BV, Bakel

2010 – 2010                           Tax manager Paccar Europe, DAF Trucks NV, Eindhoven

2010 – heden                         Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Toelichting lidmaatschap Tweede kamer

Als Lid van de Tweede Kamer was ik sinds 2011 voorzitter van de Contactgroep Duitsland in de Kamer (verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de Bondsdag). In deze hoedanigheid heb ik in 2013 een delegatie geleid op een meerdaags bezoek aan de Bondsdag, ministerie van buitenlandse zaken en het kantoor van de bondspresident. Met mijn Duitse collega heb ik een intentieverklaring opgesteld ter oplossing van het grensprobleem in de Eems/Dollard. Deze intentieverklaring stond aan de wieg van het huidige staatsverdrag tussen Nederland en Duitsland, waarmee beide landen het eens zijn over de grens.

Vanaf april 2013 tot en met voorjaar 2015 was ik voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. De meeste aanbevelingen uit het eindrapport, getiteld “Ver van huis”, dat onder mijn leiding tot stand kwam, zijn in recordtempo in wetgeving omgezet door toenmalig minister Blok in zijn Novelle op de nieuwe Woningwet.

Tevens was ik lid van de Tijdelijke commissie evaluatie WPE 2008 en staat mijn naam onder een initiatiefwetsvoorstel om te komen tot een zogenoemde flits enquête. Volgens dagblad Trouw was ik het meest succesvolle kamerlid van 2014. Vanaf 2010 vond ik Kamermeerderheden voor circa 50 moties en amendementen.

 

Toelichting op eerdere functies

In de functies vanaf 2003 bij DELTA NV was ik leidinggevende van meerdere medewerkers en had ik eigen budgetverantwoordelijkheid. Voor al deze functies ben ik benaderd door headhunters. Al deze functies hebben bijgedragen aan mijn brede beeld van het bedrijfsleven.

 

Extra’s

Vanaf 1994 tot heden heb ik diverse nevenfuncties gehad:

-lid raad van toezicht RK Verzorgingshuis St. Willibrord te Middelburg,

-lid studierichtingscommissie Fiscaal Recht aan de rechtenfaculteit van de RL,

-coördinator Wetswinkel Landgraaf,

-bestuurslid VVE te Nederweert,

-docent Volksuniversiteit,

-lid ondernemingsraad bij CFS Holdings BV

In 2011 heb ik een studiereis ondernomen naar Brussel en Washington DC over financieel toezicht en de raakvlakken tussen Amerikaans en Europees recht hierbij. Optredens als spreker onder meer bij de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Advocaten/Belastingkundigen over relatie politiek/fiscaliteit, bij de algemene ledenvergadering van Quaestor vereniging van trustkantoren over relatie politiek/trustsector en vestigingsklimaat, bij diverse Rotary/Lions- en ondernemersclubs, de PA Academie en JONG Aedes

Speciale kennis van sociale volkshuisvesting en fiscaliteit.

Sinds eind 2016 benoemd tot Ambassadeur van Parkstad Limburg

 

Talen

Nederlands:               schriftelijk uitstekend, mondeling uitstekend

Engels:                        schriftelijk zeer goed, mondeling zeer goed

Duits:                          schriftelijk zeer goed, mondeling zeer goed

Frans:                          basis

 

Hobby’s

Volkshuisvesting, motorrijden, geschiedenis, whisky, Nederlandse sigaren, Schotland/Ierland, binnenlandse/buitenlandse politiek, internationale financiële verhoudingen.

 

Kwaliteiten

Netwerkbouwer, bruggenbouwer, dienstbaar en verbindend leiderschap en voorzittersrol, organisatiesensitiviteit, servicegerichtheid, betrokkenheid, altijd open voor overleg, consistent, ownership van dossiers kunnen verwerven, generalist met vermogen zich specifieke kennis snel eigen te kunnen maken, analytisch vermogen, initiatiefrijke selfstarter, snel kunnen lezen, sterk gevoel voor onderscheid hoofdzaak/bijzaak, schrijfvaardigheid, didactisch vermogen.

Politieke sensitiviteit en gevoel voor verhoudingen vormen stringente voorwaarden om als voorzitter van een parlementaire commissie of parlementaire contactgroep succes te hebben. Ik ben een geboren voorzitter en toezichthouder, ik hou van een helikopterview en opereer vanuit mijn ervaring in het bedrijfsleven en met erg veel kennis van de “Haagse vierkante kilometer”.